Utrecht University Developmental Assessment Battery (UU-DAB)

LITMUS-NL

Een online test voor signalering van TOS bij meertalige kinderen

Het is lastig om te bepalen of taalproblemen van een meertalig kind voortkomen uit een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een blootstellingsachterstand vanwege verminderde taalinput. Om dit onderscheid beter te kunnen maken is een testbatterij ontwikkeld om (vermoeden van) TOS bij meertalige kinderen te signaleren. Deze testbatterij is tussen 2009 en 2013 is ontwikkeld in het kader van een Europees onderzoek (COST Actie IS0804) en staat bekend onder de parapluterm LITMUS (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). LITMUS-NL is de Nederlandse bewerking van deze testbatterij en is te vinden in de online UU-DAB. Het bestaat uit vier verschillende subtesten en een korte vragenlijst:

  • Nonwoord Repetitie
  • Narratief: begrip en productie
  • Woordenschat: begrip en productie van werkwoorden en zelfstandig naamwoorden
  • Zinnen Herhalen
  • Vragenlijst Risicofactoren

Voor vragen betreffende LITMUS-NL, stuur een e-mail naar litmus@uu.nl


LITMUS-NL is in 2021 doorontwikkeld naar een online versie door de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het projectteam bestaat uit prof. dr. Elma Blom, prof. dr. Ellen Gerrits, dr. Tessel Boerma , Linda Wouda, MSc en drs. Anna de Graaf. Dit project werd mogelijk gemaakt door financiering van het K.F. Hein Fonds en Dynamics of Youth (UU, Hub 1001 Critical Days) .